Juridische kennisgeving

Wettelijke kennisgeving

www.lashilebeauty.com

Uitgever:
De vennootschap LASHILÉ BEAUTY, SAS met een kapitaal van 20.000 euro, ingeschreven in het handelsregister van Marseille SASU FULL STORE UNLIMITED 148 TRAVERSE DE LA MARTINE 13011 MARSEILLE - FRANKRIJK, Siret 83346416700018 vertegenwoordigd door de heer ASSOULINE YOANN, voorzitter, naar behoren gemachtigd voor de doeleinden van deze presenteert.

Intracommunautair BTW-nummer: FR39 833464167

Publicatie en redactioneel beheer:
Publicatieverantwoordelijke: Assouline Yoann -

+33.04.91.79.05.24

Webontwikkeling: info@lashilebeauty.fr

E-mailadres: info@lashilebeauty.fr

Overeenkomstig de uitoefening van de rechten uit hoofde van wet nr. 1881-07-29 van 29 juli 1881 betreffende de persvrijheid en wet nr. 86-1067 van 30 september 1986 betreffende de vrijheid van communicatie, dient alle correspondentie te worden gericht aan de Publicatiedirecteur.

Hosting:
De website www.lashilebeauty.com wordt gehost door :

OVH, SAS met een kapitaal van 10 000 000 €

RCS Roubaix - Tourcoing 424 761 419 00045

Code APE 6202A

BTW-NUMMER: FR 22 424 761 419

Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk.

De site is gemaakt door deShopify Agentschap Studio Zerancewaarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 40 rue Alexandre Dumas, 75011 Parijs, Frankrijk.

Website credits:
-Content management tool: LASHILÉ BEAUTY

-Website ontwerp: LASHILÉ BEAUTY

-Website ontwerp: LASHILÉ BEAUTY

-Eigendom van de site: LASHILÉ BEAUTY

Intellectueel eigendom:
LASHILÉ BEAUTY is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de site en de inhoud ervan.

Als zodanig is LASHILÉ BEAUTY eigenaar van de domeinnaam www.lashilebeauty.com, van de auteursrechten met betrekking tot de inhoud van de site en van de rechten van de producent van de databases van de site, evenals van alle door LASHILÉ BEAUTY geregistreerde merken en de merken die nog zullen worden geregistreerd.

De toegang tot de Diensten is uitsluitend beperkt tot het gebruik door de Gebruiker onder de voorwaarden en beperkingen die zijn omschreven in de Algemene Voorwaarden die hier kunnen worden geraadpleegd https://www.lashilebeauty.com/ pagina's/cgu. Bijgevolg is de toegang tot de Diensten met het oog op het kosteloos of tegen betaling extraheren, reproduceren, gebruiken, doorverkopen, ruilen, verhuren, wijzigen, aanpassen of corrigeren van de Website, de Diensten en hun inhoud die beschermd is door het auteursrecht, het merkenrecht, het softwarerecht, het recht inzake de producenten van databanken of door welk ander intellectueel eigendomsrecht dan ook, of een deel daarvan, verboden.

Persoonlijke gegevens:
De verzamelde informatie wordt onderworpen aan een computerverwerking die bedoeld is om de relatie tussen LASHILÉ BEAUTY en de Gebruiker te verbeteren en om deze laatste te informeren over promotionele en commerciële acties van LASHILÉ BEAUTY.

Overeenkomstig de wet "informatique et libertés" van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, heeft de Gebruiker het recht op toegang tot en rectificatie van de informatie die op hem/haar betrekking heeft. Hij/zij kan dit recht uitoefenen door contact op te nemen met LASHILÉ BEAUTY, SASU FULL STORE UNLIMITED 148 TRAVERSE DE LA MARTINE 13011 MARSEILLE - FRANKRIJK, of per e-mail op het volgende adres: info@goodhairvitamins.fr.

De Gebruiker kan zich ook, om legitieme redenen, verzetten tegen de verwerking van gegevens die hem betreffen.